GOED DOEL

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Zowel thuis als in onze locaties, ondersteunen wij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving.

De opbrengst van Chefs & Students for Charity gaat integraal naar Atelier Joséphine, een culinaire ontmoetingsplaats voor lekkerbekken op het kasteelpark De Lovie. Samen bakken en koken op het ritme van de seizoenen biedt mooie kansen tot verbinding en het versterken van talenten.
Atelier ‘Joséphine’ is een knipoog naar de rijke historiek van het kasteelpark. Marie Joséphine Béatrice Van Renynghe de Voxvrie was samen met haar zoon Jules Van Merris opdrachtgever voor de bouw van het kasteel (1856) en de aanleg van het park.

De voorbije jaren heeft de overheid lineaire besparingen doorgevoerd zowel op de werkingsmiddelen als op infrastructuursubsidies. De nood aan bijkomende private middelen is voor De Lovie vzw meer dan ooit en absoluut nood­zakelijk.

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u Atelier Joséphine helpen realiseren? Overschrijven kan op rekeningnummer BE48 4648 2363 4127 van De Lovie vzw met vermelding ‘gift Chefs & Students for Charity’. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

Reserveren